Regler

Vi följer reglerna i Regler för golfspel som gäller från januari 2016 . Vi hänvisar till www.golf.se Den senaste regelboken publicerades säsongen 2016 och den kommer att gälla till 31 december 2018.


För Lokala regler på Askersunds GK se fliken Lokala Regler under menyn Golf.

För information om EGA exakt tävlingshandicap & EGA exakt handicap se www.golf.se och sök er fram till Regler.

1 januari 2019 kommer helt reviderade golfregler som nu finns på svenska. Dessa finns att läsa via en app eller via https://golf.se/regler-och-handicap/regler/golfreglerna-2019/