Hitta hit med bil/båt

Banan är belägen i brukssamhället Åmmeberg, 8 km sydost om Askersund. I Åmmeberg visar skylt med golfare vägen och skylt mot Kärraudden.

Adress:
Kärravägen 30
696 75 Åmmeberg
Telefon: 0583-349 43
E-post: info@askersundsgolfklubb.se

MED BIL

Från norr Rv 50
Om du kommer norrifrån, Rv 50, kan du 5 km norr om Askersund svänga vänster mot samhället Åmmeberg, följ skyltar mot Åmmeberg / Zinkgruvan, skylt med golfare finns där du svänger av Rv 50. Skylten med golfare visar till banan även i samhället Åmmeberg. Sväng höger vid skylt med golfare och skylt mot Kärraudden. 

Från söder Rv 50
Om du kommer ifrån söder, Rv 50, kan du 12 km innan Askersund ta av emot Gärdshyttan / Zinkgruvan och sedan följa skyltningen mot Åmmeberg, skylt med golfare finns vid Rv 50. När du kommer in i samhället Åmmeberg sväng vänster vid skylt med golfare och skylt mot Kärraudden. 

Från söder Rv 49/50
Om du kommer från Rv 49 kör inte in i Askersund utan fortsätt Rv 50 norrut och vid norra infarten till Askersund (OKQ8-tappen) sväng höger och sedan direkt vänster mot Åmmeberg / Zinkgruvan. Skylten med golfare visar till banan i samhället Åmmeberg. Sväng höger vid skylt med golfare och skylt mot Kärraudden.

Från väster
Kommer du från väg 205 från Laxå kör inte in i Askersund utan fortsätt Rv 50 norrut och vid norra infarten till Askersund (OKQ8-tappen) sväng höger och sedan direkt vänster mot Åmmeberg / Zinkgruvan. Skylten med golfare visar till banan i samhället Åmmeberg. Sväng höger vid skylt med golfare och skylt mot Kärraudden.

Från Askersund
Om du kommer från staden Askersund kör du till norra infarten / utfarten (OKQ8-tappen) och följer skyltningen mot Åmmeberg / Zinkgruvan. Skylten med golfare visar till banan i samhället Åmmeberg. Sväng höger vid skylt med golfare och skylt mot Kärraudden.

GPS 1453.509E 6526.013N

MED BÅT

Åmmebergs Båtklubb & Gästhamn
Gästhamnen ligger precis norr om green på hål 5.  0583-347 43  www.ammebergsbatklubb.nu info@ammebergsbatklubb.nu Kajvägen 11, 696 75 Åmmeberg
5852 N 1500 E 
För att cykla eller promenera till klubbhuset från gästhamnen går du upp för backen mot vår maskinhall, följer asfaltsstigen runt maskinhallen och då ser du vårt stora vita klubbhus. Det är asfalterad väg fram till klubbhuset. 

GPS 1453.509E 6526.013N