Vill du bli medlem?

Årsavgifter 2024

OBS! Sista betalningsdag 240315.

Fullvärdig medlem med aktie 7 990 kr Fritt spel alla dagar under 2024. I beloppet ingår medlemsavgift om 221 kr.

Fullvärdig medlem utan aktie 9390 kr och då ingår fritt spel alla dagar under 2024. I beloppet ingår en medlemsavgift om 221 kr

Vardagsmedlem med aktie 6390 kr Fritt spel alla helgfria vardagar under 2024, greenfeerabatt om 25% på gällande greenfee helger och röda dagar. I beloppet ingår medlemsavgift om 221 kr.

Senior 22-25 år 4 995 kr Fritt spel alla dagar under 2024. I beloppet ingår medlemsavgift om 221 kr.

Junior 18-21 år 2 295 kr Fritt spel alla dagar under 2024. I beloppet ingår medlemsavgift om 129 kr.

Junior 13-17 år 1095 kr Fritt spel alla dagar under 2024. I beloppet ingår medlemsavgift om 125 kr.

Junior 0-12 år 750 kr Fritt spel alla dagar under 2024. I beloppet ingår medlemsavgift om 19 kr.

Greenfeemedlem 2024 1745 kr och då ingår två greenfeebiljetter som gäller valfria dagar under 2024 och är personligt bundna till ditt golf-ID. Utöver dessa två har du 25% rabatt på gällande greenfee alla dagar under 2024. I beloppet ingår medlemsavgift om 221 kr.