OBS! För att kunna läsa hela nyhetsbrevet via mobilen, visa det i webläge enl ovan på "klicka här".

Golfsäsongen är till sin ända och vi vill framföra ett STORT TACK för att du bidrog till golfsäsongen 2019!

Våra banarbetare har gjort ett fantastiskt jobb även om vädrets makter utsatt oss för en del prövningar då säsongen inneburit en hel del kraftiga regnoväder.

Rangeområdet har inte varit optimalt i år då ombyggnation har pågått. Men vi får se fram emot nästa år då vi har ett nytt fint svinghus inkluderande studio och toalett/dusch för våra campinggäster på plats.

Nu börjar arbetet med att planera nästa säsong och vi återkommer med mer information.

NYA HANDICAPSYSTEMET
Inför säsongen 2020 så införs ett nytt handicapsystem för hela världen (start i Sverige 1 mars). Detta kommer att omfatta alla golfare i alla länder, från de som har +8,0 till de som har 54,0. Det nya systemet bygger på ett snitt av dina 8 bästa ronder (mellan 9 till 18 hål) av de sist 20 spelade. När systemet införs så går vi tillbaka till 2017 som längst för att hitta ronder. Har du inte 20 ronder under perioden 2017-2019 så får du ändå ett handicap och då baserat på färre antal ronder och med färre antal snittronder.

Ett nytt begrepp som man måste lära sig i detta är - handicapresultat - och det betyder att alla resultat oavsett om du spelat poängbogey, slaggolf eller slagtävling räknas om till ett handicapresultat. Uttryck som exakt tävlingshandicap försvinner och alla har ett exakt handicap. Inför det nya systemet så kommer det att finnas en maximal sänkning eller höjning som en spelare kan bli utsatt för.

Vi kommer på klubben att genomföra några seminarier under vintern 2020 för att informera om det nya systemet och ett av dessa tillfällen är seniormötet den 15 januari. Vi återkommer med inbjudningar till andra möten under vintern. Vill Ni veta mer redan nu kontakta oss på tel 0583-349 43 så hjälper vi till.