SGF slutar skicka ut Svensk Golf 2020

 

Svenska Golfförbundets styrelse har beslutat att inte förlänga avtalet med Egmont Publishing gällande Svensk Golf, vilket innebär att tidningen från och med maj 2020 inte längre kommer att ingå i ditt golfklubbsmedlemskap.

Svensk Golf är en av världens äldsta fortlevande golftidningar, grundad 1946. Svenska Golfförbundet förvärvade tidningen 1964 och den blev därmed golfförbundets officiella medlemstidning. Våren 2015 sålde Svenska Golfförbundet titeln till Egmont Publishing, som sedan dess ansvarat för att producera tidningen, men distributionsmodellen förblev intakt under ett femårsavtal som löper ut i maj 2020.

Svenska Golfförbundets styrelse har nu beslutat att inte förlänga avtalet och därmed upphör Svensk Golf att ingå i ditt golfklubbsmedlemskap och kommer inte att skickas ut till medlemmar i svenska golfklubbar från och med maj nästa år.

Däremot kommer Svenska Golfförbundet från och med maj 2020 att producera en ny tidning som kommer att skickas ut automatisk till alla golfare. Den kommer att heta Golfa! och får ett annat format, en annan utgivningstakt samt annan redaktionell inriktning än Svensk Golf. Det ska produceras tre utgåvor av Golfa! under 2020 och fyra utgåvor 2021, varje nummer med ett planerat omfång på 52 sidor. Om Svensk Golf har haft utgångspunkten att skriva till golfspelaren om golfspel och golfutveckling så kommer Golfa! att ta mer avstamp i ett golfklubbsperspektiv och berätta om vad som händer på klubben, vilka processer och verksamheter som bedrivs.

Egmont Publishing kommer fortsätta att ge ut tidningen Svensk Golf även efter maj 2020 men som vanlig prenumerationstidning.