Kurser våren 2018

I detta dokument kan du se den kursverksamhet som vår Pro Peter Runius har våren 2018. Anmälan sker till receptionen via mejl eller telefon (se nedan).