Senaste ombyggnationerna

Vintern 2016 och 2017
Under vintern 2016 och våren 2017 påbörjade vi arbetet med att bygga en palissad i vattenhindret framför green på hål 7. Arbetet har pågått under hela våren och blev klart när vi la nytt gräs (torvade) i slutet på maj. Vi har grävt och rensat i vattenhindren på bland annat hål 7, 10 och 11. Byggt en ny bro över vattenhindret framför gul tee på hål 7. Rensat sly och buskar runt om på banan. Vi har grävt ut vattenhindren på vänster sida av fairway på hål 10-11. Nya siktmål på rangen har satts ut till öppningen av rangen i slutet av mars. Nya stensättningar har också tillkommit under våren ute på banan. Nya matchande sandlådor är utplacerade på tee. Banan öppnade med ordinarie greener i början på april.

Vad vi gjort 2011 till 2016
På banan började våren 2016 det stora arbetet att renovera alla bunkrar på banan och övningsområdet. Vi har bytt ut all sand mot vit marmorkross från Björka mineral och arbetet var klart veckan innan midsommar. Vi har även lagt igen två bunkrar på hål 11 och 15 med gräs. Två bunkrar på övningsområdet ordningställdes för träning och resterande bunkrar på övningsområdet blev klara under juni/juli. En av bunkrarna bredvid lilla puttinggreen är också iordningställd medan de resterande las igen.

På klubbhusområdet färdigställdes krocketplanen under våren 2016  och utrustning beställdes för Svensk Krocket vilken man kan låna i receptionen för spel.

Våren 2016 började med uppfräschning av toaletten utanför entrén på baksidan av klubbhuset med bland annat målning och ett nytt skötbord.

Under hösten och vintern 2015/2016 har vi byggt nya broar på hål 3, hål 7 (framför röd tee) och mellan hål 10-18.

Under sensommaren och hösten 2015 har parkeringen vid klubbhuset byggts ut.

Under vintern 2014/2015 har nya broar byggts på hål 7 och hål 8 och detta innebär att dessa nu även är möjliga att passera med golfbil.

Under 2014 lades ytterligare resurser på inramningen av golfbanan med nya teeskyltar, papperskorgar och bolltvättar på samtliga tees. Renoveringen av klubbhuset färdigställdes i och med att omklädningsrummen blev totalrenoverade. En lekplats för de mindre barnen har även den färdigställts under försommaren. Du kan njuta på den stora terassen både före och efter rundan eller spana ut över Sveriges största övningsgreen som togs i bruk under veckan före midsommar 2014. 

Våren 2013 invigdes det nyrenoverade klubbhuset. En oas som blivit hjärtat i golfklubben. Redan här infinner sig känslan att du anlänt till en riktig seesidebana. 

Sedan 2011 har omfattande ombyggnationer genomförts av såväl golfbana som klubbhus. Tees på hål 5, 10 och 12 har byggts om för att ge dessa hål änne mer karaktär och en bättre överblick från utslaget. På hål 1, 7, 16 och 17 har tees byggts om enligt senaste standarden för moderna golfbanor. För att skapa en långsiktigt bra anläggning har det investerats i ett nytt bevattningssystem och asfaltering av transportvägar. Stora delar av maskinparken har moderniserats och maskinhallen har fått en rejäl ansiktslyftning.