Boule

Välkommen till vår nya boulebana som finns på området bredvid våra padelbanor och vår Golfcamping. Banan invigdes våren 2022. Boulebanan går att låna under receptionens öppettider. Bilden är från byggnationen den 21 juni 2021.