Banrekord

Det gällande herrekordet innehas av Viktor Forslund och då 63 slag. Detta resultat kom på Dormy Challenge 2021 (18 juni).