Om golfbanan

Golf Digest rankar Askersunds Golfklubb som en av distriktets bästa golfbanor. Ett flertal av hålen vaktas av Vätterns strand vilket sätter sin prägel på golfbanan, utan att för den skull bli en för tuff utmaning för den nya golfspelaren. Samtidigt inbjuder golfbanan den djärve spelaren att satsa och nå "på två" på parfemmorna.

Passa på att titta ut över golfbanan och Vätterns inlopp från treans tee, medan du funderar på om du ska satsa med drivern över vattnet eller spela säkert. Njut av den vackra miljö som ska följa dig de närmsta timmarna. 18-håls banan har generösa fairways och greener av varierande storlek.

Som naturupplevelse är banan svårslagen, den leder golfaren genom en kulturhistorisk miljö präglad av den svenska gruvnäringen och brytningen av zink, och med en fantastisk utsikt över norra Vättern.

Hål 16 har av tidningen Svensk golf utsetts till ett av Sveriges 100 bästa golfhål. 

Klubben och banan 1980-2021

Askersunds Golfklubb bildades 1980 och en av initiativtagarna var Sten Karlsson, bankonsulent på Svenska Golfförbundet. Ur det konstituerande protokollet kan man läsa att "klubben har till uppgift att tillvarata Askersundarnas intresse för golfens utveckling i kommunen".

1981 blir klubben medlem i Svenska Golfförbundet och arbetet med att finna en plats för en niohålsbana intensifieras. Efter intensiva förhandlingar med gruvbolaget Vieille Montagne kommer man överrens om att golfklubben skall få disponera och gröngöra området Vaskmullen i Åmmeberg.

Redan på våren 1981 kunde golfklubben flytta in i den gamla inspektorsbostaden på området och börja spela på de provisoriskt ordnade nio första hålen. Under 1982 påbörjades arbetet med de första nio hålen och den amerikanske golfbanearkitekten Ronald Fream får till uppgift att designa golfbanan. Efter ett antal ändringar startar byggnationen av de första nio hålen den 3 oktober 1983 och banan öppnade i juli 1984.

Under perioden 1986 till 1989 planeras och projekteras utbyggnaden av de andra nio hålen och invigningen av dessa sker under sommaren 1989. Under de kommande tjugo åren byggs hål 6 och hål 8 om, golfklubben lägger ned fairwaybevattning och bygger ett nytt övningsområde med tre inspelshål. Under en utvecklingsperiod på 30 år växer Askersunds Golfklubb upp till att bli en av Sveriges vackast belägna golfbanor.

I december 2010 sålde Idrottsföreningen Askersunds Golfklubb fastigheten Norra Kärra till Lars Johansson och Mats Hedlund. Visionen för framtiden är att skapa Sveriges bästa familjebana och stegen dit har redan börjat. Sedan 2011 har ett stort antal investeringar gjorts och bland dessa kan nämnas totalrenovering av Maskinhallen och bevattningssystemet, nyanlagda asfaltsvägar, flytt av Kärravägen förbi banan och parkeringar. Ett stort antal tees är även ombyggda. Under vintern 2012/2013 totalrenoverades klubbhuset och idag har klubben ett av Sveriges modernaste klubbhus.

Omklädningsrummen byggdes om under vintern 2013/2014 och var klara våren 2014. Då passade vi även på att sätta upp skötbord och renovera toaletten på nedervåningen med ingång utifrån.

Under 2014 har nya teeskyltar kommit upp och även ett stort antal papperskorgar, nya soffor och ny asfalteringar av vägar. Under vintern 2014/2015 har nya broar byggts på hål 7 och 8. Arbetet med att bygga nya broar har även fortsatt vintern 2015/2016 på hål 3 och 7. Vi har även byggt ny bro mellan hål 10 och 18.

Vintern 2016/2017 byggde vi ytterligare en ny bro på hål 7, framför gul tee. Palissad i vattenhindret på hål 7 byggdes under våren och vattenhinder är rensade och urgrävda för att få fram mer vattenyta på bland annat hål 7, 10 och 11. Vi har tagit ner träd och öppnat upp för bättre sikt från bland annat tee på hål 3 och 6. Under vintern 2017/2018 har vi rensat bäcken på hål 9.

Arbetet fortgår hela tiden för att förbättra banan och klubbhuset med närområde för våra medlemmar och gäster.

Vintern 2017 och våren 2018 byggde vi två padelbanor på hälften av campingplatserna och flyttade vår Golfcamping närmare klubbhuset så vi fortfarande har 10 platser på gräs. Vi har under våren och försommaren har vi gjort terasser för nya rangemattor på övre sidan av rangehuset. 

Vintern 2018/2019 har vi fortsatt med att sätta marksten vid broarna och planterat ny björkdunge på hål 9. Vi har från förra året utvecklat klipplinjerna.

Våren 2019 rev vi vårt gamla rangehus och håller på att bygga ett nytt rangehus som kommer bli klart sommaren 2020. Rangehuset kommer att ha studio och åtta platser under tak när det blir klart. Vi kommer även bygga nya omklädningsrum och toaletter för våra gäster på padelbanorna och våra campinggäster på vår Golfcamping.

Vintern 2019/2020 har bygget av nya Svingstudion fortsatt. Arbetet med förbättringar på banan pågår, bland annat har vi nu blå tee som är ca 400 meter kortare än gul tee.

Våren 2020 har vi flyttat häckarna vid området runt rangen och även lagt nytt gräs på området runt nya svingstudion och rangen. 30 april kunde äntligen vår bollmaskin flytta in i svinghuset efter att ha stått på provisorisk placering sedan förra sommaren. Plattsättning mm runt svingstudion är gjord och samtidigt är omklädningsrummen också färdigställda. Vi har även anlagt en yta för att slå bollar från gräs framför den vanliga mattan.

Sommaren 2020 har vi byggt om vår golfcamping och våra el-platser, det blev 21 platser totalt och det innebär även att vi fräschat upp vår Golfcamping med tydligt markerade platser.

Hålpipning och dressning av fairway genomfördes som vanligt efter stängningen av banan under hösten 2020. Vintern 2020/2021 har vi genomfört en mängd med dräneringar på banan. Våren 2021 tas sopsorteringen på vår golfcamping i bruk.