Albatross

Under åren har vi haft Albatross på hål 3 och 13:

Hål 3
Glenn Kaliff, Askersunds GK, på hål 3 den 1 juli 2007

Hål 13
Martin Larsson, Bråvikens GK, på hål 13 den 29 augusti 2007