Aktuell banstatus

Banan öppnar för spel den 29 april, 11,00
Under 2021 var banan öppen mellan den 24 april till 31 oktober.

Inför 2022
I april 2022 börjar vi arbetet med att bygga nya samt renovera alla våra utslagsplatser (tees). Detta innebär en stor förändring för dig då du kommer att erbjudas en golfbana som är mer anpassad längdmässigt för alla. Vi byter till metersystem men behåller även färg på tee och presenterar en bana som är Röd 42 (4200 meter), Gul 49 (4900 meter), Vit 58 (5800 meter) eller Svart 62 (6200 meter). Vi har även en kombination av gul och vit tee som heter Blå 53 (5300 meter). 

Arbetet med tees kommer att pågå till mitten/slutet av juli (från byggnation till slutprodukt) och beroende på växtsäsongen så får vi se när vi kan öppna de nya utslagsplatserna.


Nya tee med invigning 13 augusti
Vi är glada att vi kunde öppna våra nya tees redan den 13 augusti. Banan är par 72, utom från svart för herr, då är banan par 70. 
Svart tee är 6201 meter 
Vit tee är 5757 meter
Blå tee är 5284 meter (kombination av vit & gul)
Gul tee är 4888 meter
Röd tee är 4165 meter

Ny slope
Slopekommittén har slopat om hela banan efter hur våra nya tees är placerade. Slopen hittar du på scorekorten och under Golf/Slopetabell här på hemsidan. 

Ny indexering
Vi har ändrat indexeringen mot tidigare och ny indexering är enligt slagspelsmodellen istället för enligt matchspelsmodellen. Vi har som underlag för indexeringen haft alla spelade tävlingsronder 2018-2022, vilket är 14 831 stycken!