Aktuell banstatus

Under vintern 2016/2017 har vi hunnit med ett flertal åtgärder på banan. Vi har påbörjat och avslutat arbetet med en ny palissad på hål 7 (vid green), arbetet var klart i slutet av maj då har vi även lagt ut gräs (torvat). Vi har också röjt sidovattenhinder på hål 7, 10, 11, 13, 14 och 16. Vi har stensatt vissa partier på banan exempelvis runt broar under våren.

Banan öppnade den 8 april med ordinarie greener och vi räknar med att hålla öppet t o m 5 november om vädret tillåter.