Aktuell banstatus

Banan är stängd för säsongen 
Under 2021 var banan öppen mellan den 24 april till 31 oktober.