Aktuell banstatus

Banan är öppen med ordninarie greener.

Rangen, övningsområde och puttninggreener är öppna.