Aktuell banstatus

Banan är öppen med ordninarie greener.

Rangen, övningsområde och puttninggreener är öppna.

Vid frost öppnar banan, övningsområde och puttinggreener när det är frostfritt, receptionen meddelar när första bollen får gå ut på hål 1.

Rangen är öppen vid frost.