Aktuell banstatus

Banan öppnar för spel den 29 april, 11,00
Under 2021 var banan öppen mellan den 24 april till 31 oktober.

Inför 2022
I april 2022 börjar vi arbetet med att bygga nya samt renovera alla våra utslagsplatser (tees). Detta innebär en stor förändring för dig då du kommer att erbjudas en golfbana som är mer anpassad längdmässigt för alla. Vi byter till metersystem istället för färg på tee och presenterar en bana som är 42 (4200 meter), 48 (4800meter), 58 (5800 meter) eller 62 (6200 meter). Arbetet med tees kommer att pågå till mitten/slutet av juli (från byggnation till slutprodukt) och beroende på växtsäsongen så får vi se när vi kan öppna de nya utslagsplatserna.