Aktuell banstatus

Banan öppen från 3 april med ordinarie greener.