Aktuell banstatus

Banan öppnar den 26 april, klockan 09.40.

Range, puttinggreen och övningsområdet är öppna. Bollmaskinen står i golfbilstvätten.