World Handicap System

Inför säsongen 2020 så införs ett nytt handicapsystem för hela världen (start i Sverige 1 mars). Detta kommer att omfatta alla golfare i alla länder, från de som har +8,0 till de som har 54,0. Vill Ni veta mer kontakta oss på golfklubben så hjälper vi till (0583-349 43).

Bild

Bild

Det nya systemet bygger på ett snitt av dina 8 bästa ronder (mellan 9 till 18 hål) av de sist 20 spelade. När systemet införs så går vi tillbaka till 2017 som längst för att hitta ronder. Har du inte 20 roner under perioden 2017-2019 så får du ändå ett handicap och då baserat på färre antal ronder och med färre antal snittronder. Ett nytt begrepp som man måste lära sig i detta är - handicapresultat - och det betyder att alla resultat oavsett om du spelat poängbogey, slaggolf eller slagtävling räknas om till ett handicapresultat. Uttryck som exakt tävlingshandicap försvinner och alla har ett exakt handicap. Inför det nya systemet så kommer det att finnas en maximal sänkning eller höjning som en spelare kan bli utsatt för.

Kommentarer

Fler artiklar