Säker golf

Säker golf i Sverige består av rekommendationer och regelverk som tillsammans utgör en "riksnorm" för golfanläggningar med medlemskap i – eller med anslutning till – SGF.

Säker golf

Begreppet "Säker golf", i sin vidaste mening, omfattar allt som kan inträffa på en golfbana i form av en olycka eller incident. Utredningen är dock begränsad till att behandla samspelet mellan de som vistas samtidigt på golfanläggningen och de risker som detta kan medföra i samband med golfspel.

Med en "riksnorm" som underlag ska varje golfanläggning utarbeta egna säkerhetsföreskrifter som kontinuerligt genomgås och uppdateras samt tillse att dessa efterlevs och blir allmänt kända genom utbildning och tydlig information.

Nyhet hösten 2017 – sajt för spelare

För anläggningar som vill informera medlemmar och gäster om rutiner för säker golf finns en affisch att ladda ned, skriva ut och sätta upp på anläggningen. Dessutom finns en sida med mer utförlig information. Sprid gärna länken www.golf.se/sakergolf (finns längst ner i nyheten) för att Sveriges golfanläggningar ska bli trygga platser att vara på för spelare, banarbetare och andra. 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Dormy Challenge 2018 2018-08-05
Nu startar höstens juniorträning! 2018-08-03
Resultat KM 2018-07-29
Musikkvällar 2018-07-09
Barnvecka i Askersunds kommun 2018-07-08