Lägesbeskrivning banan vecka 36

Logga tävling

Logga tävling

Under tisdagen den 5 september presentarar vi en lägesbeskrivning gällande banan och spelbarheten på våra ytor. Banan är fortfarande i grunden blöt, men vissa områden börjar bli torrare och komma tillbaka till det normala läget. Vi tar presentationen hål för hål och tar även med körvägen för de som tänker sig att hyra bil:
Hål 1 - Inga noteringar
Hål 2 - Området 50 till 80 meter före green är blött och här måste man passera vänster om med golfbilen
Hål 3 - Här skall man ta asfaltsvägen runt till tungan - i övrigt är det bara fläckvis blött
Hål 4 - Inga noteringar
Hål 5 - Inga noteringar
Hål 6 - Inga noteringar
Hål 7 - Inga noteringar
Hål 8 - Har ett sankt område 110 till 130 meter från green, passera till höger med golfbilen
Hål 9 - Den nya fairwaydelen är mycket blöt till höger och vi har 5 dropp zoner som man kan använda när man landar i dessa områden, passera denna del på höger sida (ruffen) med golfbil

Hål 10 - Inga noteringar mer än att det finns vissa fläckar som är blöta
Hål 11 - Stort blött område 70-90 meter från green, använd närmsta vägen ut och passera till höger med golfbilen
Hål 12 - Inga noteringar
Hål 13 - Spelas som par 5 igen och det finns ett område vid första vattnet (vänster) som är mycket blött, använd Dropp zoner, följa avspärrningarna förbi detta område
Hål 14 - Inga noteringar
Hål 15 - Inga noteringar
Hål 16 - Bara blött på väg in på fairway
Hål 17 - Inga noteringar
Hål 18 - Blött på vissa ställen, använd närmsta vägen ut för dropp

Vi använder lägesförbättring på det som är klippt till fairwayhöjd eller lägre - en klubblängd

Kommentarer