Corona – riktlinjer för golfklubbar

Golfverksamheter

Bild

Bild

Stopp för all tävlingsverksamhet

SGF har idag, 3 april, beslutat följande:

1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020

Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige

SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

Bakgrund till beslutet

Beslutet är fattat av SGF i samråd med PGA, baserat på Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd gällande Covid-19, publicerade 1 april. På sid 4 står bland annat följande råd för idrotten:

– Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
– Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
– Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
– Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Se Folkhälsomyndighetens råd här (se sid 4)

Idrottens ansvar för minskad smittspridning

Riksidrottsförbundet (RF) har utifrån FHM:s allmänna råd kommit med förtydliganden gällande riktlinjer för idrottsverksamhet.

Golfen behöver nu, som ett av 72 specialidrottsförbund inom RF, ta ansvar för att följa dessa råd och riktlinjer, och stå enade tillsammans med övriga idrottsrörelsen.

– Vi förväntar oss att idrottsrörelsen precis som tidigare följer regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är förstås tråkigt att idrottens tävlingsverksamhet skjuts upp men det är viktigare att minska smittspridningen och rädda sjukvården från överbelastning än att vi får tävla, säger RF:s ordförande Björn Eriksson.

Träningsverksamhet

· Undvik att samla människor i grupper större än 25 personer, enligt de råd som finns från RF.

· Uppmana till god hygien och håll avstånd mellan individer.

· Var tydlig med att den som känner någon form av symptom måste avstå aktiviteten.

Spel

· Golfspel kan ske i nuläget, där banor är öppna precis som vanligt.

· Uppmana till god hygien och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben.

Tävlingsverksamhet

· Se ovan

Ideella insatser som städdagar och årsmöten

· Se över vad som är verksamhet som måste göras och vad som eventuellt kan skjutas upp.

· RF:s riktlinjer om att undvika sammankomster vid fler än 25 person är en bra utgångspunkt.

· Undvik verksamhet som samlar många äldre på samma plats.

Anställda

· Ha en löpande dialog med teamet på klubben kring risker och utsatthet i förhållande till bland annat familjesituation.

· Var tydlig med att den som känner symptom stannar hemma från arbetet.

· Slopad karens gäller tillfälligt i Sverige sedan den 11 mars. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

· För övrigt följ råd och riktlinjer från arbetsgivarorganisationer och myndigheter.

Kommentarer

Fler artiklar