Club House Restaurant

Ny krögare, Marcus Lindblom, från 2019 och vi öppnar den 23 april 2019. Telefon för bokningar 0583-349 44. Välkomna!