KALLELSE till Årsstämma 2021
Aktieägarna i Askersunds Golfklubb AB kallas härmed till

Årsstämma 2021

Måndag den 28 juni kl 19.00

 
Rätt att delta i årsstämman har sådana aktieägare som dels tagits upp som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållande den 1 juni 2021, dels anmält sig enligt nedan.

Anmälan nedan om deltagande i årsstämman skall göras senast den 21 juni kl 16.00.

För information om dagordning och anmälan klicka här

Välkommen!