ÖERBRO LÄNS GOLFFÖRBUND INBJUDER TILL REGELKVÄLL
TORSDAG DEN 31 MARS, KL 18.00

Plats: Scandic Väst, Örebro

 

Representanter från Regel- & handicapkommittén (Jack Hansson, Thorsten Hellmark, Lars Hörnell och Hans-Eric Westerlund) hjälper oss att hitta rätt bland golfens regler och begrepp. De kommer att bjuda på exempel med händelser de upplevt från banan i rollen som domare och TD.

Anmälan via länk till ”Min golf” där du kommer att uppmanas att logga in för att fullfölja din anmälan. Om det inte fungerar sänder du ett mail med namn och golf-id till acsp56@hotmail.com

Anmälan senast den 28 mars

Välkomna!

Styrelsen samt Regel- & handicapkommittén, Örebro läns golfförbund


 

  Länk till anmälan