FORE nr 5, 2017
PÅMINNELSE OM HÖSTENS STÄDDAG 15/10
Söndag den 15 oktober genomför vi höstens städdag. Vi kommer att vinterstänga klubbhuset genom att plocka in alla möbler mm. Dessutom enklare vinteråtgärder på banan och ställa i ordning rangen inför vintern. De som har får gärna ta med egna krattor, spadar mm. Efter genomförd städning bjuder vi på lunch och de som jobbat kan hämta ut tidigare insatt städavgift (100 kr per tillfälle, för seniorer vardag eller fullvärdig).

Anmäl ditt deltagande senast söndag den 9 oktober via denna länk eller till receptionen via telefon 0583-349 43.

PÅ 16:E PLATS I UNDERSÖKNINGEN PLAYERS 1st
Under 2017 har klubben deltagit i en undersökning, Players 1st, vilken har skickats till medlemmarna i klubben. Totalt har 309 svenska golfklubbar deltagit i samma undersökning och bland Askersunds medlemmar har 357 personer svarat. Frågorna har berört allt från service på klubben till restaurang, bana, etc. Sedan har detta kokats ned till en ambassadörspoäng, en poäng som speglar hur troligt det är att medlemmen rekommenderar oss till andra spelare, nybörjare eller besökare.

Totalt ligger Askersund på en 16:e plats bland de 309 klubbar som deltagit och vi har en ambassadörspoäng på 78 (riksgenomsnittet är 50 och länssnittet 53). Evenutellt så kommer denna undersökning att fortsätta bland medlemmarna 2018 och kanske även berörda spelande gäster på vår klubb.

Har du frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta klubbchef Magnus Lilja.

BANSTATUS OCH ÖPPETTIDER
Under förra hösten och vintern byggde vi en palissad längs vattnet på hål 7 vilket, vi tror alla kan hålla med om, var ett lyft för banan. På hål 10 och 11 har sidovattnet på vänster sida grävts upp under våren och det har också gjort att hålen känns mer välkomnande. För övrigt har ett stort uppröjningsarbete skett för att öppna upp och skapa ett fint intryck. Som vanligt påbörjas nu dressning och andra vinteråtgärder för att vi ska kunna mötas av en fin bana till våren.

Hur länge vi klarar av att hålla banan öppen är lite beroende på vädret, men preliminärt t o m 5  november. Rangen kommer vara öppen lika länge. Klubbhuset stänger dock söndag 15 oktober.

ÅTERBETALNING VID SJUKDOM ELLER SKADA
Om man under säsongen varit sjuk eller skadad på ett sådant sätt att man inte har kunnat spela golf har man möjlighet att få viss del av årsavgiften återbetald. För detta krävs ett fullvärdigt eller vardagsmedlemskap samt ett utfärdat läkarintyg med direkt avrådan till golfspel och under vilken period det avser. Dessa ärenden kommer behandlas efter säsongens slut och primärt utbetalas innan årsskiftet.

Är det så att du har rätt till återbetalning och inte redan inkommit med handlingar till oss, skicka detta till Askersunds Golfklubb Att: Helena, Salamandervägen 29, 702 36 Örebro eller helena@askersundsgolfklubb.se

UTSKICK AV NÄSTA ÅRS FAKTUROR
Fakturor och handlingar för nästa år skickas ut runt månadsskiftet januari-februari. Årsavgiften för nästa år ska vara betald senast 15/3-18.

Har du redan idag betalning via autogiro så löper detta på tillsvidare.

KONTAKT UNDER VINTERN
Under vintern 2017/2018 är inte receptionen i Åmmeberg bemannad, men du kan fortfarande nå Magnus Lilja via telefon 0583-349 43 eller info@askersundsgolfklubb.se. Du kan också ringa Helena Stubbe på telefon 019-20 95 23 elller helena@askersundsgolfklubb.se. Helena svarar på frågor kring försäljning och köp av B-aktier och andra medlemsfrågor kring fakturering, autogiro mm.